DIE KRIGE FAMILIE

Die Krige-Bond is ‘n vereniging van Lede wat ‘n bestuur aangewys en ‘n Konstitusie aanvaar het.

DOELSTELLING

Hierdie webtuiste dien as bekendstelling van die aksies en kanale om die volgende te bereik :
  • algemene en spesifieke belangstelling in die familie Krige
  • kennis rakende herkoms van die familie Krige.
Dit dien ook verder om die indiwidu te help om :
  • sy of haar posisie in die groter familie-stamboom te vind
  • ander naby-familielede te identifiseer
  • om vergete of nuwe verwantskappe te ontwikkel
  • om ‘n gesonde waardering van die voorgeslagte te kweek.

Om hierdie doelstellinge te bereik word die bestaande Krige-Museum en Krige-Argief bekend gestel. Resultate van navorsing en dokumentêre data is oor ‘n periode van 40 jaar versamel en georden. ‘n Genealogiese boek oor die Krige Familie is gepubliseer en dien as struktuur vir al hierdie gegewens.

Omdat daar elke dag nuwe inligting tot hierdie stamboom bykom – geboortes, huwelike en sterftes – streef die Krige-Bond daarna om deurlopend sulke nuwe gegewens by te werk. Samewerking deur die hele spektrum van Kriges kan enorm baie help

Ons Onthou

Ons familie huis

Die Groot Trek

Tuis

Heimat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

NUWE INLIGTING

STUUR ASSEBLIEF ENIGE NUWE INLIGTING AAN :

Email

KRIGE-BOND
Neethlingstraat 7
7600 STELLENBOSCH

Besoek Ons

Neethlingstraat 7
STELLENBOSCH

Krige Bond

Kontak Ons


+27 (0) 21 883 8912